ร้าน Hangout 24 ชั่วโมง คอมมูนิตี้ สำหรับคนยุคใหม่ Start-Up Business

ร้าน Hangout 24 ชั่วโมง คอมมูนิตี้ สำหรับคนยุคใหม่ Start-Up Business
27 มกราคม 2557 ( 11:06 )
10.4K

ความนิยมของครัวเรือนในการเลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่สูงขึ้น ได้นำมาซึ่งการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารที่มีการแข่งขัน กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชนร้านอาหารที่เริ่มปรับการให้บริการในบางสาขาที่เป็นร้านแบบ Stand Alone จากการจำกัดระยะเวลาการให้บริการ มาสู่ การขยายระยะเวลาการให้บริการเป็น 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เชนร้านอาหารที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการได้รับประทาน อาหารเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการด้านสถานที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พบปะสังสรรค์ พูดคุย อ่านหนังสือ เป็นต้น สถานการณ์ดังกล่าว ได้นำมาซึ่งโอกาสในการประกอบธุรกิจสำหรับร้านอาหารและคาเฟ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในรูปแบบร้าน Hangout 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับผู้บริโภคในกลุ่มที่เชนร้านอาหารที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด

การใช้ชีวิตนอกบ้านในยามค่ำคืนมากขึ้น การให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และการใช้ชีวิตที่สะท้อนความเป็นตัวตน และความนิยมใน การใช้ Social Network เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจร้าน Hangout 24 ชั่วโมง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจร้าน Hangout 24 ชั่วโมง ได้แก่ กลุ่ม Y Generations คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 25 – 33 ปี และกลุ่ม Millennial Generations คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี โดยผู้ประกอบการควรแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น พนักงานบริษัท ผู้มีอาชีพอิสระ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา รวมถึงระบุถึงความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักและการกำหนดตำแหน่งการแข่งขันของร้านต่อไป

ตัวอย่างร้าน Hang Out 24 ชั่วโมง

รีวิว too fast too sleep โอเอซิสกลางกรุง 24 ชม. เพื่อคนนอนดึก

รีวิว ร้านเปิด24ชั่วโมง 24 Owls by Sometime’s คาเฟ่ที่ทำให้ชีวิตไม่มีหลับ


ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิพิเศษแนะนำ

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิพิเศษแนะนำ